Vianočná pre Kiku

 • Keď som bol na matfyze,
 • tak napriek rekonštrukcii
 • som spoznával staré miesta,
 • napríklad schodíky nikam,
 • a keď som bol na Staromáku,
 • tak som pod pódiom videl
 • vytešené deti,
 • ktoré asi mali rozžiarené očká,
 • neviem naisto, videl som ich odzadu,
 • a ešte niečo tam bolo,
 • Kikuška moja.
Tags: