In refrén

- Posted in Poetry by - Comments
Interaktívne veci, izolovaní ľudia, to sú dneska veci, ktoré sú in. Read more

A5 - konečný priestor

- Posted in Poetry by - Comments
KRISTÍNA♥JABLONICKÁ♥KRISTÍNA ♥JABLONICKÁ♥KRISTÍNA♥JABLONI CKÁ♥KRISTÍNA♥JABLONICKÁ♥KRIS TÍNA♥JABLONICKÁ♥KRISTÍNA♥JAB LONICKÁ♥KRISTÍNA♥JABLONICKÁ♥ HRIECH S Read more