Jazykové okienko

V zemi rastú zemiaky; na stromoch rastú stromiaky; a ten, čo sa stará, je starec.

Tags: