A5 - konečný priestor

KRISTÍNA♥JABLONICKÁ♥KRISTÍNA
♥JABLONICKÁ♥KRISTÍNA♥JABLONI
CKÁ♥KRISTÍNA♥JABLONICKÁ♥KRIS
TÍNA♥JABLONICKÁ♥KRISTÍNA♥JAB
LONICKÁ♥KRISTÍNA♥JABLONICKÁ♥

          HRIECH
   S  ZNIČHO   I
   LOŽ  E  N   R
   U   SÁM Á O K
   Č   C VYSLOBODENÁ V
 BÁBÄTKO  H  I E V  E
 E O A  L O N L Ť   K
 Z H  NEZODPOVEDNÝ    O
 D M   S N S Í    O V
 ODMIETANIE Ý L K M P  ZLÝ
 M L N R T O  U E  V R
 O O OTEC  ROBOTUSINÁJDI O
 V V I   E O  Í I  S Z
PANNA K M S D C Š A  A D
  Ť ZRADA STRACH  Z  M I
 Z   I T   O TREBA I E
 A   S K N  R  U  L
 KONTAKT BABIČKA Ý  D P
 Á    R K    VEČNOSŤ
 ZÁZRAK A STARÝCHUJ Č S
 A    D I   Ž  I L
 N BUDESPASENÁ KRISTUS U
 Ý M  T E   V  T Š
  Y  Ý P RODINU Á N
  SMRAD  O S  Ť   O
  I    M V     S
 KURVA   Ô Ä V  VZÝVAŤ
 R L    Ž T I
 E NAČOJEMINEBOBEZKIKY
 S S     S M R
 Ť Y DOSIAHNUŤ P U
 A       PROTIMIL
 NEKLAMMIVIAC  E Á
 K       Č
 A SEDEMNÁSTKUDOPOSTELE
Tags: