Sandman*

  • Nádherný smútok.
  • Vznešená vysoká tma.
  • Omnoho vyššia než ja.
  • Vždy som plakal,
  • inak sa nedalo.
  • Som on?
Tags: