Stagnácia a popol

- Posted in Uncategorized by - Comments
Stagnácia a popol sú kľúčové slová posledných dní. Stagnáciu pociťujem v súvislosti s vlastným stavom. Presnejšie, je to stav, v ktorom som si istý, že to, čo robím, Read more

Moje statusy na facebooku, 2

- Posted in Uncategorized by - Comments
Herbert trembling with fear. Someone call and soothe me, I need human touch ;_( (Sat, 27 Mar 2010 17:30:15 GMT) Herbert Affirmation, anyone? (Wed, 24 Mar 2010 15:14:01 GMT) Herbert is sitting here, Read more