In refrén

  • Interaktívne veci,
  • izolovaní ľudia,
  • to sú dneska veci,
  • ktoré sú in.
Tags: