Holá žena 4

- Posted in Poetry by - Permalink
  • žena mužovi na hrudi spí
  • v lone tisíce rytierov sní
  • zajtra dobyjú presvätú zem
  • kráľom jeden z nich stane sa len
  • kričte, jasajte, roztrúbte roh
  • novým obrazom prevravel boh
  • ríša napučí, obťažká jar
  • žena povije nebeský dar
Tags: