V tmavej

  • V tmavej Gomore
  • sa chystajú na púť
  • k soľnému stĺpu.
  • V tmavej komore
  • si potom ustália všetky
  • vyvolané spomienky.
Tags: