Rúško, 1

  • Dievčatko s povinným rúškom,
  • si trinásť metrov vzdialené,
  • a kráčaš
  • tam, kde sa asi nestretneme.
Tags: