Príživník pre dlhodobo chorých

- Posted in Poetry by - Permalink
  • Keď ti doktor povie,
  • "Už budeš horieť iba rok",
  • nájdi niekoho bez plameňa
  • a zhor pri ňom do tla.
  • Možno sa od teba
  • chytí.
Tags: