Nedostatkový tovar

  • Muž,
  • Žena,
  • Láska,
  • Píšuce pero.
Tags: