Dobré ráno

  • Slnko
  • už vyšlo nad domy,
  • je nový deň.
  • Vstaň,
  • dievča s havraními vlasmi
  • a hlbokými očami!
  • Slnko
  • aj cez dnešné mraky
  • bude ťa hriať.
  • Má ťa rado.
Tags: