Ľudská výsada

- Posted in Poetry by - Permalink
  • Môj Kristus ma nenávidí,
  • moja Cirkev ma odmieta,
  • som určený na porážku.
  • Na rozdiel od kravy mám výsadu
  • vybrať si bitúnok.
  • Ktorý z nich
  • bolí najmenej?
Tags: