Drnava

  • Večne ma máta v snoch
  • tento dom,
  • ľudia v ňom,
  • genius loci et tempori,
  • kde sa zdalo všetko krásne,
  • hoci nebolo.
  • Už je zo mňa
  • vykorenený
  • starý
  • chuj.
Tags: