Odpoveď

 • Produkt vývoja
 • presúva sa vesmírom,
 • vraj po priamke
 • zakriveným priestorom.
 • A odráža svetlo
 • ako my.
 • Je to pradávna
 • komunikačná družica
 • milencov:
 • Ty, ktorý svietiš
 • tejto smutnej noci,
 • ty, čo neutíšiš
 • prázdno v mojom srdci,
 • povedz jej:
 • „Chýbaš mi.“
Tags: