Kipčoge

Je dobré robiť nové veci. Keby som pred rokom a pol nezačal behať, nemal by som po prečítaní horeuvedenej správičky zďaleka taký pocit, skoro by sa dal až nazvať šťastím alebo blaženosťou, ako mám teraz. Asi by som zareagoval nejako v zmysle, hm, nejaký Keňan to dal pod dve hodiny, wau; no, raz to muselo prísť. Nepochopil by som akú dôležitosť mala celá taktická príprava, akí boli dôležití všetci tí vodiči, čo vôbec sú vodiči, atď., keby som si nezažil toto všetko v priamom prenose a na vlastnej koži a mal pocit, že, aspoň trochu, tomu už teraz rozumiem. Nie sme len duchovia; sme jednota ducha a tela; teória nestačí.

A nie, nenavádzam na hriech, ako by ma chceli dezinterpretovať fanaticky veriaci ateisti. Hovorím o otvorenosti morálne nekontroverzným, ale v kontexte nášho živote novým výzvam, na ktoré sa odmietame podujať z pohodlnosti, z lenivosti, zo skostnatenosti alebo aj z hanby, že nebudeme najlepší. Lenže práve tieto nové veci nám pomáhajú lepšie rozumieť.

Tags: