Slncoví havrani

  • 253 havranov zletelo
  • z vysokej hory
  • na šíre polia.
  • Slnko už dávno nesvietilo.
  • Mnohým to bolo jedno,
  • vôbec o ňom nevedeli.
Tags: