3

Možno neísť k doktorovi s obyčajnou chrípkou a liečiť sa svojpomocne je prejavom pýchy; a prejavom pokory je nechať riešiť zlyhanie nášho inak úžasného regenerácie schopného tela, ktoré sme podobne ako dušu dostali od Pána Boha, s pomocou tých ktorým v tomto smere bolo viac dané.