5

Každý z nás je kostolníkom v chráme Ducha Svätého.