Srdce milenky

  • Srdce milenky
  • dorezané tisícmi rezov.
  • Každý z rezov je vizitkou
  • niečej pýchy,
  • niečej závisti,
  • niečej tvrdohlavosti.
Tags: