Jej výhovorky, 3

Ja som zameraná na Pána Boha. Nie na mužov.