Jej výhovorky, 1

Vo svojom veku (35 ± 2) som už stará mať deti.